Nu tänker jag efter vad jag vill ha ut av varje telefonsamtal och möte. Genom kursen har jag blivit lugnare och tydligare och pratar mera sakta. Det tycker killarna också. På genomgångarna tar jag det en gång – lugnt (istället för att ta det en gång fort och en till gång ännu fortare och högre).

Även annars när jag inte har tid att förklara något lugnt väljer jag nu istället att göra det senare. Det är mer effektivt.

Och vissa saker väljer jag att förklara för dem en och en. Och försäkrar mig först om att de hör och lyssnar. De börjar också bli mer tydliga tillbaka.”