Karins underbara utstrålning och kraft ledde mig till att be om hjälp av henne med ett problem jag
hade burit på länge. Mycket länge. Lugnt och metodiskt löste hon upp blockeringar inom mig som
öppnar upp för helt nya framtidsmöjligheter. Att leva ut rollen som Paradisskapare.

För mig betyder det mycket att Karin har en så nära kontakt med djur- och naturkrafter. En visdom
som varenda cell i vår kropp känner till.