“Jag ville starta eget som etableringslots. Karin hjälpte mig se in i framtiden och förstå kraven. Jag fick hjälp att organisera mitt liv och samarbeta med olika parter. Med hennes uppmuntran, trygga stöd och inspirerande idéer blev det möjligt för mig att starta eget både känslomässigt och praktiskt. Jag förverkligade min dröm. Att samarbeta med Karin är mycket gott.”