“Karin Lundström har under sin tjänstgöring vid tingsrätten gjort en mycket uppskattad insats, särskilt vid inskrivningsmyndigheten och där lärt upp ny handläggarpersonal. Hon har vidare alltid med glädje bistått övrig personal med förslag till lösningar av uppkomna problem. (KL) har varit en mycket “nyttig” notarie!”