“Genom Karin fick jag nya insikter i min relation med min affärspartner och hur jag ville utveckla den. Dessutom hittade ett lugn mitt i allt spännande med att starta eget.”