“Som flyktingvärd i Byske kunde jag jobba hur mycket som helst. Karin hjälpte mig att förstå mig på den svenska arbetskulturen och att prioritera. Hon hjälpte mig att förstå, acceptera och formulera de krav jag ville ställa på medarbetare och  flyktingar. Mitt ledarskap med krav på motprestation blev mycket tydligt och uppskattat. Än idag har jag kvar språkkaféet.”