Workshops

Du vill öka förändrings-modet hos alla på arbetsplatsen för att lättare kommunicera och genomföra förändringar.

Upplev gemensamhetsskapande, trevliga och tankeväckande workshops. Alla får se sig själva i ett nytt ljus, ur nya perspektiv och får insikter som sätter sig i kroppen, och inte “bara i huvudet”. Detta ger förändrade beteenden på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Teman vid workshops kan vara:
Roller och regler – Ja och nej – Ge och ta

Workshops för alla (sjukskrivna inbjuds) ger en parallell utveckling hos alla och ökar därmed förändrings-modet. Effekten blir än starkare när workshopsdeltagare lär sig en del av de verktyg som ingår i en kurs. Kursdeltagarnas utvecklingsarbete underlättas.

Varje workshop anpassas efter din organisations ambitioner och behov. Välj en workshop på 1-8 h. Eller välj en workshops-serie om 6 x 30 minuter, undvik driftsstopp och få mer tid att smälta insikterna och välja in nya vanor allt eftersom.

Jag vill bli kontaktad