Workshops

Du vill öka förändrings-modet hos alla på arbetsplatsen för att lättare kommunicera och genomföra förändringar.

Upplev gemensamhetsskapande, trevliga och tankeväckande workshops. Alla får se sig själva i ett nytt ljus, ur nya perspektiv och får insikter som sätter sig i kroppen, och inte “bara i huvudet”. Detta ger förändrade beteenden på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Teman för parallell utveckling

Roller och regler – Ja och nej – Ge och ta…

Workshops för alla (sjukskrivna inbjuds) ger en parallell utveckling hos alla och ökar därmed förändrings-modet. Effekten blir än starkare när workshopsdeltagare lär sig en del av de verktyg som ingår i en kurs. Kursdeltagarnas utvecklingsarbete underlättas.

Varje workshop anpassas efter din organisations ambitioner och behov. Välj en workshop på 1-8 h. Eller välj en workshops-serie om 4 x 30 minuter, undvik driftsstopp och få mer tid att smälta insikterna och välja in nya vanor allt eftersom.

    Jag vill bli kontaktad

    Tillsammans med min affärspartner Johanna Nilsson har jag fler erbjudanden på: