Våga lyckas med marknadsföring på nätet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

Nå framgång med din marknadsföring på sociala medier

I vår alltmer digitaliserade värld behöver vi navigera i det sociala media landskapet för att aktivt välja strategier och lyckas.
Genom kursen får du överblick, kunskap och mod att välja hur just du, och ditt företag, vill använda sociala media.
Du får metoder och verktyg för att lyckas.

Ordbildas Daniel Stintzing kartlägger det sociala media landskapet och valen.
Karin Lundström Rawden hjälper dig träffa val och genomföra det du vill.

Kursdatum:

5 februari kl 13.00-17.00
Ordbilda, Valhallavägen 123, Stockholm

Ordbilda skapar strategier för sociala medier och genomför utbildningar inom marknadsföring.
Du får 20 % rabatt på kurser och coaching inom 3 månader från kursen.

Rawden Consulting AB håller kurser och coachar kring att släppa gamla mönster, skapa nya, sätta mål och lyckas.
Du får 20 % rabatt på en coachingsession inom 3 månader från kursen.

När du anmäler dig får du uppgifter att göra inför kursen.

Du anmäler dig via Eventbrite