Stand Up

”Trollbindande” är ett ord som ofta används om Karins föreläsningar. Hon har en stor förståelse för sig själv och andra och ser med humor och livsglädje på de möjligheter som finns. Hennes mål är alltid att skapa nya möjligheter.

Boka en föreläsning nedan eller en skräddarsydd för ditt företag och era evenemang.

Du och företaget

Hur förhåller du dig till dig själv, ditt arbete, din arbetsplats?

Dags att upptäcka oanade samband och välja väg att gå i framtiden!

Egen Lyckas Smed

You are your own business! Du har ansvaret – och du kan utnyttja det och dig själv till fullo

Att vara ledare för sig själv är ett viktigt uppdrag. Det underlättar för att vara ledare för andra både på jobbet och privat. Genom ett personligt genomtänkt ledarskap når vi lycka för oss själva och andra.

Min Lyckliga Skilsmässa

Från att älska till att frukta till att skapa en högt uppskattad medförälder. Min resa… och din?

En skilsmässa kan vara det bästa som hänt även om det sällan känns så mitt i. Men uppbrottstiden behöver inte vara så slitsam. Karin delar med sig av sina erfarenheter och inspirerar till goda skilsmässor. De är lönsamma. Det beräknas att i medeltal kostar en skilsmässa arbetsgivaren 400 000 kronor i minskad arbetseffektivitet hos den drabbade och medarbetarna.

Stand Up Women – Level Up!

Att axla sin egen mantel som kvinna kan bli självklart…

Stå rakryggad för att du vill det. Inte för att samhället kräver det. Eller för både ock. Ta draghjälp av din egen kraft och av andra.  Det är viktigt att sträva till nästa nivå.

Kvinnor som ledare genom historien

Lär känna vår historia. Få ny tillgång till vår samtid och vår framtid…

Kvinnans ställning som ledare i samhället bjuder på många glada överraskningar och spännande historier såväl som ett och annat bakslag som aktivt kan stävjas. Vart är vi på väg? Går vi i rätt riktning?

Läs mer