Skrivkraft

Vad vill du? Genom att intervjua dig får jag reda på vad du gör och vad du vill.

Sedan kan jag förmedla dina ambitioner, din kapacitet och dina drömmar:
på din hemsida
i artiklar
i nyhetsbrev
för tilltänkta kontraktsparter…

På så vis lockar du till dig andra som kompletterar dina visioner och skapar välmående och tillväxt.

Tidigare jobb i urval

Goda företagsnyheter som fokuserar på just goda företagsnyheter, se t ex:
https://issuu.com/mediemakeriet/docs/gf_nr1_webb
https://issuu.com/mediemakeriet/docs/godaforetagsnyheter_nr5och6_2016
https://issuu.com/mediemakeriet/docs/godaforetagsnyheternr5_2015

Norran (dagstidning för Norra Västerbotten) som kultur- nöjes-, nyhets- och näringslivsreporter, se t ex:

http://norran.se/noje-kultur/kronikor-noje-kultur/aret-gav-manga-nya-favoriter-322610
http://norran.se/affarsliv/saljardagen-i-norr-positiv-enligt-enkatsvar-231299

Boliden AB:s Magazine (en personaltidning för internt bruk)