Skrivjobb

Vad vill du? Genom att intervjua dig får jag reda på vad du gör och vad du vill.

Sedan kan jag förmedla dina ambitioner, din kapacitet och dina drömmar på hemsidan, för tilltänkta kontraktsparter eller i nyhetsbrev, artiklar med mera.

På så vis lockar du till dig andra som kompletterar dina visioner och skapar välmående och tillväxt.

Karin Lundström Rawden har bland annat arbetat som frilansjournalist åt:

Goda företagsnyheter som fokuserar på just goda företagsnyheter, se t ex:
https://issuu.com/mediemakeriet/docs/gf_nr1_webb
https://issuu.com/mediemakeriet/docs/godaforetagsnyheter_nr5och6_2016
https://issuu.com/mediemakeriet/docs/godaforetagsnyheternr5_2015

Norran (dagstidning för Norra Västerbotten) som kultur- nöjes-, nyhets- och näringslivsreporter, se t ex:

http://norran.se/noje-kultur/kronikor-noje-kultur/aret-gav-manga-nya-favoriter-322610
http://norran.se/affarsliv/saljardagen-i-norr-positiv-enligt-enkatsvar-231299

Boliden AB:s Magazine (en personaltidning för internt bruk)