Kurs eller extra modul: Omstart via personutveckling

Omstart via personutveckling kan ges i två versioner. Det kan vara en ”Företagsutveckling via Ledarutveckling” med en extra modul för alla eller så kan modulen väljas som ett särskilt tillägg för vissa av kursdeltagarna.

I specialmodulen får den är på väg in i väggen, är eller har varit sjukskriven lära sig att ta till sig energi och behålla sin kraft. Det blir roligt att lära sig att läsa av både sig själv och sin omgivning utifrån sin ork och sin alltmer ökande energi och lust att göra saker. 

När vi är i vår fulla kraft kan vi även vara lojala med oss själva, med vad vi vill, kan, önskar och orkar.  På så vis hittar vi även en ny lojalitet till omgivningen och våra arbetsuppgifter.

Vinster

Stora sociala och ekonomiska vinster kan göras för den enskilde, företaget och samhället genom att motverka den vanligaste sjukskrivningsorsaken och förkorta och minimera antalet sjukskrivningar som beror på psykisk obalans och utbrändhet

Vänd utbrändhet till styrka

Utbrändhet uppstår typiskt sett när man överanvänt sina överlevnadsstrategier. Då kan man behöva släppa dem, hitta nya strategier och finna kraft och mod att pröva på det nya och satsa på att skapa nya möjligheter för sig själv och sin arbetsplats.

Företagets mål:

 • Vara en än attraktivare arbetsplats och en än attraktivare arbetsgivare via praktiska åtgärder för att sjukskrivna och deras arbetskamrater ska finna sig väl tillrätta på arbetsplatsen, bidra med sina idéer, trivas och skapa tillväxt

  • Aktivt stötta sina sjukskrivna (eller nyligen eller snart sjukskrivna) medarbetare i deras arbete med att bygga upp sina liv till balans och arbete
  • Minimera kostnader för sjukskrivning för alla parter och maximera engagemang
  • Företaget och all dess personal välkomnar och klarar av förändringar och finner sig tillrätta och utvecklas i omvandling

Fakta:

 • Utbrändhet är stor kostnadsfaktor för organisationer liksom brist på engagemang och bristande genomförande. En anställds skilsmässa beräknas i normalfallet kosta arbetsgivaren ca 400 000 SEK.
 • Enkäter visar att i Sverige är i genomsnitt 16% engagerade i sina jobb, tar initiativ, skapar kunder och driver på utvecklingen, 73 % är oengagerade och förhåller sig neutralt medan 11 % är aktivt missnöjda och motverkar utveckling.
 • Forskning visar att satsningar på arbetsmiljö typiskt sett genererar 2 SEK tillbaka per satsad krona. Unionen menar att varje satsad krona snarare ger 5 SEK tillbaka.

  Jag vill bli kontaktad