Kurs: Omstart via personutveckling

Stora sociala och ekonomiska vinster kan göras för den enskilde, företaget och samhället genom att motverka den vanligaste sjukskrivningsorsaken och förkorta och minimera antalet sjukskrivningar som beror på psykisk obalans och utbrändhet

Typiskt sett uppstår utbrändhet när man överanvänt sina överlevnadsstrategier. Då kan man behöva släppa det gamla, hitta nya strategier och finna kraft och mod att pröva på det nya och satsa på att skapa nya möjligheter för sig själv.

I kursen får den är på väg in i väggen, är eller har varit sjukskriven, aktivt upptäcka hur hen tänker. Man får välja vilka tankar och beteenden man vill släppa/bygga vidare på. Man lär sig att ta till sig energi, behålla kraft, själv-coaching och att:

 

Släppa gammalt – göra plats för nytt

 • lyssna på sig själv
 • ta sig själv på allvar
 • släppa det som tynger (t ex Jante)

Skapa med tillförsikt – bli sin egen auktoritet

 • bekräfta och bejaka sig själv
 • samarbeta med sig själv
 • våga säga ja och nej

Vila i flykten – då går det fortare framåt

 • finna strategier för vila
 • göra det som ger harmoni
 • idag och i framtiden

Förverkliga sina drömmar

 • våga drömma
 • våga satsa på det man tror på och vill ha i sitt liv
 • arbeta

Nu öppen kurs:

Kurstid: 7 nov + 28 nov + 18 jan + 20 feb (3,5-4 dagar)

Mätbarhet: Första och sista dagen (vid kurs eller coaching) mäts nuläget

Platser: 6-8 personer 7 nov + 28 nov + 18 jan + 20 feb

Ord pris:  12 290 SEK/person exkl moms inkl kost, kurslokal och kursmaterial.

Specialpris: Boka t.o.m 27 okt för 11 490 och t.o.m 3 nov för 11 890.

Starkt rekommenderat tillval:

Coaching med omstart: 2-4 (eller fler) sessioner/deltagare, ca 1 h/990 exkl moms via Skype/FaceTime eller hos Rawden Consulting

Skräddarsydda kombinationer kan omfatta t ex kurser, workshops, föreläsningar, coaching med omstart samt Visionkoll (uppföljning med boost för de som gått kurs hos Rawden Consulting).

Företagets mål:

 • Vara en än attraktivare arbetsplats och en än attraktivare arbetsgivare via praktiska åtgärder för att sjukskrivna och deras arbetskamrater ska finna sig väl tillrätta på arbetsplatsen, bidra med sina idéer, trivas och skapa tillväxt

  • Aktivt stötta sina sjukskrivna (eller nyligen eller snart sjukskrivna) medarbetare i deras arbete med att bygga upp sina liv till balans och arbete
  • Minimera kostnader för sjukskrivning för alla parter och maximera engagemang
  • Företaget och all dess personal välkomnar och klarar av förändringar och finner sig tillrätta och utvecklas i omvandling

Fakta:

 • Utbrändhet är stor kostnadsfaktor för organisationer liksom brist på engagemang och bristande genomförande. En anställds skilsmässa beräknas i normalfallet kosta arbetsgivaren ca 400 000 SEK.
 • Enkäter visar att i Sverige är i genomsnitt 16% engagerade i sina jobb, tar initiativ, skapar kunder och driver på utvecklingen, 73 % är oengagerade och förhåller sig neutralt medan 11 % är aktivt missnöjda och motverkar utveckling.
 • Forskning visar att satsningar på arbetsmiljö typiskt sett genererar 2 SEK tillbaka per satsad krona. Unionen menar att varje satsad krona snarare ger 5 SEK tillbaka.

Jag vill bli kontaktad