Om mig

sam_30363

Jag tycker om att analysera och förstå. Mitt logiska juridiskt skolade sinne njuter av att hitta mönster och strukturer och se både praktiska och teoretiska konsekvenser och skapa procedurer som ger önskat resultat. På juridiska kallas detta processrätt.

Processrätt, arbetsrätt och mänskliga rättigheter ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag vill att alla oavsett intressen, begränsningar och drömmar ska få finna sig tillrätta i arbetslivet och utvecklas med sin arbetsplats och arbeta för en gynnsam arbetsmiljö med god tillväxt.

Länge dominerade det logiska och regler mitt liv. Jag ville inte lyssna på min intuition. Tack vare ett självcoaching-verktyg jag lärde mig hösten 1999 började jag lyssna till mig själv igen och förstå de dolda dimensionerna. Så roligt för mitt analytiska sinne att få tillträde till min tankevärld. Samarbete blev möjligt. Idéer som ignorerats fick genomslag.

Jag började skapa det jag verkligen ville ha i mitt liv. Jag är övertygad om att vi besitter våra egna svar. Och det är viktigt släppa det förflutna och gamla känslor och mönster som inte tjänar oss längre och få plats för det vi vill ha i våra liv.

Mönsterbrytare och mönsterbyggare

Jag såg många jag mönster  jag inte ville ha och de tycktes finnas med i flera generationer. Genom släktforskning (ned till 1300-talet) har jag utforskat detta och skrivit boken “Mina släktrötter och jag – Vem tror du att du är Karin Lundström Rawden?” som inväntar reaktion från förlag. På så vis får jag förstå dem, hedra dem, släppa trista mönster och bygga vidare på deras och mina positiva mönster. Det fanns sådana också.

År 1999  kämpade jag hårt för att släppa det gamla. Sedan dess har jag hittat mycket enklare metoder och kombinerar från olika discipliner. Favorit-verktygen ingår i min kurs och somliga finns med i mina workshops. 

“Nothing is certain – but change”

”What we focus on expands” och att framtiden innebär förändringar i själva verket det enda vi med säkerhet vet. Ju tryggare vi blir i tanken att vi klarar av förändringar desto mindre behöver vi frukta utveckling. Vi lever i en värld i omvandling. Så låt oss ta till vara möjligheterna det ger och fokusera på det vi vill ha. 

Sedan 1999 använder mig av en mängd metoder för att göra detta och förverkligar nu min dröm, min uppgift att hjälpa människor, företag och organisationer att ta tillvara och utveckla sin potential genom kurser, coaching, workshops och föreläsningar.

Genom Rawden Consulting vill jag bidra till en alltmer positiv utveckling med arbetsliv, arbetsplatser, verksamheter där kreativitet och arbetsglädje frodas med närvarande chefer och arbetstagare som kommunicerar i god anda och skapar en alltmer attraktiv arbetsmiljö som attraherar medarbetare, kunder och affärer.

Grunden för mitt företagande är mitt utbyte med min affärspartner Johanna Nilsson. Våra gemensamma erbjudanden finner du på: