På BizBuz i Skellefteå berättade professor Per Ödling i föreläsningen ”Har världen blivit vansinnig?” att mer än hälften av 2-åringarna använder internet regelbundet och att det gör att de utvecklas annorlunda rent neurologiskt än vi.

Hoppas det ökar deras förmåga att vara trygga med förändringar. Ständig utveckling kan bli så normalt att det därmed inte är skrämmande. Å andra sidan kan alltför mycket förändring leda till en osäker grund att bygga på.

Ett är säkert: att framtiden ser annorlunda ut. Att bygga för framtiden är olika från individ till individ. Att hitta trygghet och förändringsmod för var och en. Håller du med? Det viktigaste blir då att rusta varje individ för sin individuella utveckling. Skapa en grund för det.

Share