Det är inte personen som du stör dig på – utan dess programmering! Det är en enkel sammanfattning av Morgan Allings mycket roande och tankeväckande föreläsning i ett välfyllt Skellefteå Folkets Hus 22 februari när Unionen firade 10 år med Maj-Inger Åhgren som stolt Regionchef  i spetsen.

 

Programmering? Jo likt datorer som fungerar efter sin input gör vi människor det med. Vi tolkar världen utifrån vad vi varit med om och vad vi lärt oss av det. Och så krockar det med hur andra tänker.

 

Fast vi människor kan om-programmera oss själva: Släppa gammal inaktuell programmering och välja in ny! För att då händer nya saker i livet. Roligare saker! Det vi vill!

 

Släppa gamla och bygga nya mönster det är det Rawden Consulting jobbar med i”Företagsutveckling via Ledarutveckling” och i ”Coaching med Omstart”.

 

Och efter Morgans insats blir det ny skjuts i på utvecklingen i Regionen!

 

Share