Chefskap är en sak. Ledarskap en annan. För Johan Sundberg som kommit som ungdom till Logart och nu fått ta över en enhet är det särskilt intressant att se mekanismerna bakom både det egna beteendemönstret och de som man ska leda. 

”Det är väldigt logiskt egentligen,” konstaterade Johan som tagit sig an uppgiften med bravur. Han inser nu – på riktigt – att det gäller att förändra sitt beteende snarare än att förvänta sig att de andra ska göra något annorlunda. De följer hans exempel. Han är nyckeln och att bemöta positivt.

Det är både en lättnad och ett ansvar att vara nyckeln till förändring. En lättnad att man faktiskt inte är beroende av andra – utan av sig själv och sin analys och förändringsförmåga. Och ett ansvar – att ta sig an att analysera och förändra sitt eget tänkande och beteende.

Johan har nått alla sina kursmål både för sig själv och för arbetsplatsen där stressen minskat och samarbetet och trivseln ökat. Här gratuleras han av såväl sin chef Jan Emilsson på Logarts som av mig hans kursledare på Rawden Consulting.

Share