Kvinnor som ledare genom historien – internationellt, nationellt och regionalt

Det är dags att se gamla mönster kring ledarskap – dåliga att bryta med
– och bra att bygga vidare på. Genom att följa kvinnliga ledare och
företagare (statsbyggare, sjörövare, hemförsvarare) genom historien får
vi en bild av hur företagandet utvecklats – och hur olika omständigheter
och regelsystem hindrat och möjliggjort detta som exempelvis skatterätt,
arvsrätt, handelsrättigheter och krig.

Winston Churchill hävdade att ju mer vi känner till vår egen historia
desto mer kan vi troligtvis också förutspå framtiden. Tryggt förankrade
i det förgångna ser vi även hur viktigt det är att bygga vidare på det
som varit och dra nytta av allas kompetens och utveckla mångfalden i
framtidens företagande och styrelsearbete.

    Jag vill bli kontaktad