Inköpskonst är viktig för företag. Det gäller att våga tänka nytt och bryta gamla mönster, prioritera annorlunda och se världen ur nytt perspektiv, poängterade Jonathan O’Brien från Positive Purchasing (på bilden nedan) på Inköpardagen i Norr i Skellefteå.

Genom att minska inköpskostnader kan ett företags vinster öka. Markant. Dynamiske Jonathan O’Brian berättade om ett företag som bestämt sig för att köpa klädhängare från en ny leverantör och minskade sina kostnader med 98%.

Per Bondemark från SSAB gav  exempel på hur en dold tillgång kan ge vinst. Lastutrymme som är tomt när man kör tillbaka efter att man fraktat sina varor kan man sälja till andra företag med fraktbehov.

Det kan andra företag också göra! För hjälp med att släppa begränsade mönster eller med att välja att förnya gamla relationer vänd er till Rawden Consulting. Klart att det går att nå ett bättre ekonomiskt och ekologiskt flöde.

 

Share