Skellefteå vill vara den nya industrins hållbara växtplats! Northvolt är bara ett exempel. Massvis med företag kan utvecklas här. Vad funderar du på? Kan dina idéer bli ett företag?

Har du konkreta saker i byrålådan så vänd dig till Susanne W Lindström (North Sweden Cleantech, bilden) eller Skellefteås representant Åsa Svanberg på ABI .

Behöver du hjälp med att våga söka upp dem? Hjälp med att sluta säga : ”Inte kan väl jag” och ”Inte är det så märkvärdigt med den här idén”? Kom till mig så bryter vi det mönstret.

De ”omärkvärdigaste” – de enklaste – idéerna är de som tenderar att hålla i längden! Först när vi gör på nya sätt kan vi förvänta oss nya resultat!

 

Share