Jag förstod ingenting och hittade inga verifikat. Hur kunde det vara så illa undrade jag men kände mig inte upprörd bara förundrad. Oktober ville jag inte ens titta på utan jag började  – helt ologiskt tyckte jag själv – med december följt av november. Ett coaching-samtal bröt av och sedan kom min gode bokförare.

”Men oktober! Visst har jag bokfört det redan?!” sa han.

Och se där var ju verifikaten under rätt flikar! Jag hade förarbetet redovisningsarbetet för oktober så fantastiskt bra! Hade bara glömt det. Vi jublade tillsammans. Skönt när man gör bättre jobb än man tror och att jag tillåter mig att följa ologiskt logik. Det fanns en klar anledning! 

Share