Kurs: Företagsutveckling via Ledarutveckling

 Ta tillvara och utveckla alla medarbetares och företagets fulla kreativa, organisatoriska och ekonomiska potential!

Kursmål/moduler:

A. Släpp gammalt – få plats för nytt
B. Skapa med tillförsikt – bli din egen auktoritet
C. Vila i flykten – då går det fortare
D. Förverkliga drömmar/arbetsplatsmål…!

Vad/hur du lär dig:

Du driver ditt förändringsarbete via:

  1. själv-coaching och andra verktyg
  2. aktivt välja hur du tänker, inter/agerar
  3. släppa gamla vanor, skapar nya och får nya resultat

Du utvecklar ditt personliga ledarskap, ditt gruppledarskap och din förmåga att sätta mål och:

  1. lyssna på dig själva och andra – bejaka och bekräfta
  2. be om och ta emot hjälp –  engagera och samarbeta
  3. säga ja och nej – prioritera och effektivisera
  4. samla kraft – vila och genomföra

Andra utvecklas med dig – ger bättre arbetsklimat:

  1. ökar trivsel, engagemang, frisknärvaro
  2. utvecklade processer/affärsidéer
  3. bättre kommunikation, fler kunder/affärer

Kursfakta:

Kurstid 2,5 dagar + egen process- och skapartid
Deltagare: Max 10
Mätbarhet:
Nuläget (stress etc) mäts första och sista dagen i en rad parametrar
Pris:  11 495 exkl moms/person inklusive lokal, kost och material

Bakgrund:

– Bristande genomförande, brist på engagemang och utbrändhet är kostsamt.
– Chefer och anställda beräknar sig nyttja endast 55% av sin potential.
– Genomsnittligt i Sverige är 16% engagerade i sina jobb, 73 % är neutralt oengagerade och 11 % är aktivt missnöjda och motverkar utveckling.
– Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är nu de vanligaste och ökar.
– Satsningar på arbetsmiljö ger 2 SEK (5 enligt Unionen) tillbaka/satsad krona.

Jag vill bli kontaktad