Jag och Johanna Nilsson

Samarbete är ett huvudämne för mig som coach – att hjälpa kunder att samarbeta med sig själva och andra… lyssna på sig själv, bryta mönster, vanor, och välja nya vägar i livet.

Detsamma gäller för mig. Därför är det underbart att få ha en affärspartner att samarbeta med – Johanna Nilsson. Vi utmanas och tränas då ständigt i samarbete. Vi stöttar varandra och konsulterar varandra om våra kunder inom Level Up Coaching och kanske särskilt de i våra kurser Be for Real – Ledare och  Wealth Creation, och täcker upp för varandra. Vi ger gemensamma erbjudanden och en högre och bättre service än vi kunnat göra ensamma. Vi är starkare tillsammans.

För föreläsningar, workshops och fler bloggar och lives och andra filmer av och med mig och Johanna Nilsson, min affärspartner, så hänvisar jag till To Be for Real 

Share