CV Karin Lundström Rawden

Vision En värld där alla tar sitt liv och ledarskap på allvar och utvecklar sin fulla potential, där individer och företag blomstrar och lever socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och där stress och psykisk ohälsa är tomma begrepp.

Mål Mod, Medvetenhet, Kommunikation och Gemenskap

Profil Lugn, motiverande, kreativ och strategisk

Ledarskap

Sedan 1999 har Karin coachat och deltagit i över 130 dagars utbildning inom personlig utveckling samt coachat i egen regi i såväl Bryssel som i Skellefteå. Rawden Consulting använder verktyg och processer från ett tiotal discipliner/filosofier och aktiviteter som tillämpats i olika verksamheter och hjälpt mängder människor skapa det de vill ha i sina liv, relationer, arbetsplatser och organisationer.

Genom att coacha såväl formella som informella ledare på olika nivåer, arbetsplatser, branscher och länder sedan 1999 har Karin samlat på sig en gedigen erfarenhet av att hjälpa andra att hantera mänskliga dilemman och hitta nya sätt att hantera både till synes hopplösa situationer och stora skrämmande/inspirerande visioner för framtiden.

Karin har samlat på sig arbetslivserfarenhet från flera spektra i samhället (privat och offentlig, i Sverige och utomlands) och har genomgått en mängd utmaningar, så kallade kriser i livet, och känner ett lugn inför både sin förmåga att hantera nya sådana i sitt liv och att hjälpa andra att hantera sina. Det finns alltid lösningar. Ofta gäller det att lyfta problem och se dem ur nya, högre perspektiv och släppa en del föreställningar som hindrar en från att se det man behöver se. När man får mindre bördor att bära får man plats för mera av det man verkligen vill ha i sitt liv. Dessutom får man mer kraft att fokusera på att skapa det.

Hennes liv är inte så krisfyllt längre. Numera är hon vaksam på att fokusera på vad hon vill ha i sitt liv. Hon förebygger dessutom kriser genom att arbeta igenom egna blockeringar. Hennes mål är att nå framgångsglädje genom att ständigt vara närvarande i sitt liv, känna arbetsglädje och dela denna med andra. Med sitt företagande vill hon vara del av att skapa en positiv spiral för individer på arbetsplatser, företagare och företagande och för tillväxten och bygden i stort.

Kompetensområden och erfarenhet

Verksamhetsutveckling Utvecklat verksamhet, personal, ledning genom fokus på möjliggörande tänkande, arbetsprocesser, mångfald och kommunikation. Arbetat effektivt mot gemensamma och individuella mål med engagemang, integritet, respekt och glädje.

Kommunikationsarbete Arbetsledning, utredningar, verksamhetsutveckling, marknads- och kommunikationsstrategier, inköp, effektivisering av arbetsprocesser och nätverkande inom Sverige och utomlands.

Projektsamordning både inom myndigheter i Sverige och Belgien som egenföretagande konsult och coach, grundare av webb-magazin, projektledare och byggarbetsledande fastighetsförvaltare.
Coachat företagare, chefer, mellanchefer och medarbetare till att nå mål genom att utveckla arbetssätt, beteenden, kommunikation.

Strategidokumentation Budgetar, affärsplaner, konkurrent- och marknadsanalyser, konferens- och marknadsförings- och utvärderingsmaterial, tal, artiklar, domar, rättsutredningar, rådgivning, enkäter, analyser, remissvar och rapporter till regeringen och EU-kommissionen, språkguide, checklistor, broschyrer, coachingmaterial för att se nuläge, hinder, mål och skapa steg för att nå mål.

Samarbetsförmåga Alltid goda interna och externa kontakter med klienter, medarbetare, ledning, myndigheter, leverantörer och nätverk.

Arbetslivserfarenhet i urval

2018 april Affärs- och samarbetsparter i To Be for Real med Johanna Nilsson
2016 VD, Rawden Consulting
2014 – 2017 Näringslivsreporter, annonssäljare, Goda företagsnyheter, Skellefteå
2013 – 2016 Frilansjournalist för Norrans Kultur-, Nyhets- och Näringslivsredaktioner
2012 -2014 Projektsamordnare IPS – Vi vågar! Arbetsmarknadsenheten, Skellefteå kommun
2005- 2012 Fastighetsförvaltare, inköpare, arbetsledare, hyresvärd, egna fastigheter, Bryssel
2007-2008 Grundare, thiseurope (webb-magazin för regionerna i Europa), Bryssel
2002-2007 Egenföretagande konsult, coach, projektledare, Bryssel
1999-2001 Nationell Expert på handikappfrågor, EU-kommissionen, Bryssel
1998-1999 Utredare, juridisk rådgivare, Handikappombudsmannen, Stockholm
1998-1998 Asylhandläggare, Migrationsverket, Solna
1996-1997 Tingsnotarie, Haparanda tingsrätt

Juridik

2011 -2012 Arbetsrätt, AB, Umeå universitet
1994-1995 Master in European and Comparative Law, LLM cum laude, Maastricht University

  • Best student in European Private Law
  • Best student in European Family Law
  • Examensarbetet – inom arbetsrätt, EU-rätt och internationall privaträtt  – är kurslitteratur och publicerad i artikelform av Oxford University Press

1989-1994 Jur kand, LLM, 180 p, Uppsala universitet
1992
Introduction to English law, Pass with Credit, University of Surrey

Språkkunskaper

Svenska: modersmål
Engelska: flytande
Franska: mycket bra
Tyska: mycket bra
Holländska: bas – läser bra
Danska: bas – läser bra
Norska: bas – läser bra