Kurs: Omstart via personutveckling

Stora sociala och ekonomiska vinster kan göras för den enskilde, företaget och samhället genom att motverka den vanligaste sjukskrivningsorsaken och förkorta och minimera antalet sjukskrivningar som beror på psykisk obalans och utbrändhet

Typiskt sett uppstår utbrändhet när man överanvänt sina överlevnadsstrategier. Då kan man behöva släppa det gamla, hitta nya strategier och finna kraft och mod att pröva på det nya och satsa på att skapa nya möjligheter för sig själv.

I kursen “Omstart via personutveckling” får den som är sjukskriven eller är på väg att bli utbränd aktivt upptäcka hur hen tänker och välja vilka tankar och beteenden hen vill släppa och vilka hen vill bygga vidare på. Hen lär dig själv-coaching och att:

Släppa gammalt – göra plats för nytt

 • lyssna på sig själv
 • ta sig själv på allvar
 • släppa det som tynger (t ex Jante)

Skapa med tillförsikt – bli sin egen auktoritet

 • bekräfta och bejaka sig själv
 • samarbeta med sig själv
 • våga säga ja och nej

Vila i flykten – då går det fortare framåt

 • finna strategier för vila
 • göra det som ger hen harmoni
 • idag och i framtiden

Förverkliga sina drömmar

 • våga drömma
 • våga satsa på det hen tror på och vill ha i sitt liv
 • arbeta

Kurstid:

2,5-3 dagar fördelade på 2-4 månader, 4 moduler och 3-4 kurstillfällen
Mätbarhet: Första och sista dagen (vid kurs eller coaching) mäts nuläget
Platser: 6-10 personer
Pris: Kontakta Rawden Consulting för en offert

Starkt rekommenderat tillval:

Coaching med omstart:4-6 (eller fler) sessioner/deltagare om ca 1 h via Skype/FaceTime eller hos Rawden Consulting

Skräddarsydda kombinationer kan omfatta t ex kurser, workshops, föreläsningar, coaching med omstart samt Gruppomstart (uppföljning med boost för de som gått kurs hos Rawden Consulting).

Företagets mål:

 • Vara en än attraktivare arbetsplats och en än attraktivare arbetsgivare via praktiska åtgärder för att sjukskrivna och deras arbetskamrater ska finna sig väl tillrätta på arbetsplatsen, bidra med sina idéer, trivas och skapa tillväxt

  • Aktivt stötta sina sjukskrivna arbetstagare i deras arbete med att bygga upp sina liv och kunna återgå i arbete
  • Minimera kostnader för sjukskrivning för alla parter och maximera engagemang
  • Företaget och all dess personal välkomnar och klarar av förändringar och finner sig tillrätta och utvecklas i omvandling

Fakta:

 • Utbrändhet är stor kostnadsfaktor för organisationer liksom brist på engagemang och bristande genomförande. En anställds skilsmässa beräknas i normalfallet kosta arbetsgivaren ca 400 000 SEK.
 • Enkäter visar att i Sverige är i genomsnitt 16% engagerade i sina jobb, tar initiativ, skapar kunder och driver på utvecklingen, 73 % är oengagerade och förhåller sig neutralt medan 11 % är aktivt missnöjda och motverkar utveckling.
 • Forskning visar att satsningar på arbetsmiljö typiskt sett genererar 2 SEK tillbaka per satsad krona. Unionen menar att varje satsad krona snarare ger 5 SEK tillbaka.

  Jag vill bli kontaktad